Szent Arnold Janssen, Boldog Maria Helena Stollenwerkkel és Boldog Josepha Hendrina Stenmanns-szal együtt, 1889. december 8-án a hollandiai Steylben életre hívta a rendünket és a Szentléleknek szentelte.

A Szentlélek Szolgálóiként szeretnénk minden nemzetnek hirdetni a Szentháromság egy Isten megváltó szeretetét. Missziós szolgálat a rendünk alapja és célja. Több mint 3000 nővérünk tevékenykedik a világ 47 országában.
Az Örömhír hirdetése és az egyetemes Egyházért való missziós felelősség ébresztése és éltetése a legfőbb feladatunk, bárhol élünk és dolgozunk. Embertársainkat mint nevelők, tanárok, hitoktatók, ápolónők, szülésznők, lelkipásztori kisegítők és szociális munkások szolgáljuk. Mint misszionáriusok oda megyünk, ahol vár az Isten szeretete után vágyakozó ember.
A Szentlélek Szolgálóiként különleges módon szeretjük és imádjuk a Szentlelket, aki által kiárad szívünkbe Isten szeretete.

 

Mindennapi önátadás a Szentléleknek (Szent Arnold Janssen)

Szentlélek Úristen, az Atya és a Fiú édes szeretete.
Hogy egészen Hozzád tartozzak, átadom Neked most és mindörökre:
a szívemet, a testemet és a lelkemet, erőmet és képességeimet,
szenvedéseimet és örömeimet, életemet és halálomat.
Neked adok mindenkit, aki nekem fontos, és mindent, ami vagyok,
és amim van, hogy Te magad rendelkezz velem
és uralkodj rajtam szereteteddel, most és mindörökké. Ámen.

 

Szekvencia a Szentlélekhez

Jöjj Szentlélek Istenünk,
add a menyből éreznünk
fényességed sugarát.

Jöjj szegények atyja te,
bőkezűség Istene,
Lelkünk fényed hassa át.

Édességes vigaszunk,
drága vendég szomjazunk,
édes lélekújulás.

Fáradottnak könnyülés,
tikkadóknak enyhülés,
sírónak vigasztalás.

Boldogságos tiszta fény,
szállj meg szívünk rejtekén,
híveidnek napja légy.

Ihleted, ha fényt nem ad,
emberszívben ellohad
minden erő, minden ép.

Mosd meg, ami szennyezett,
aszúságra hints vizet,
orvosold a sebhelyet. Ámen.

 

Himnusz a Szentlélekhez

Szentlélek Isten, szállj reánk,
elmét derítő tiszta láng,
Öntsd lelkeinkbe, melyeket
megszenteltél, kegyelmedet.

Kit Isten, mint vigasztalót,
nekünk ajándékul adott.
Minden javak bő kútfeje,
lelkünk világa s élete.

Te, hét ajándék Istene,
az Úr hatalmas jobb keze,
Te, kit nekünk ígért Atya,
nyelvünk kenet dús szózata.

Érzékeinkre fényt deríts,
keblet erényre fölhevíts,
Testünk erőtlenségeit
védjék magas kegyelmeid.

Kísértésekben el ne hagyj,
szívünkbe békességet adj,
Légy útjainkban fővezér,
ne érje népedet veszély.

Ó, adjad ismernünk Atyát,
és egyszülötte szent Fiát,
s téged, ki tőlük származol,
valljon, mi ég- s földön honol.

Legyen dicsőség, ó Atyánk,
Neked, s kitől megváltanánk,
Fiadnak, a Vigasztalót
áldván veled, mint egy valót. Ámen.

 

Ima Boldog Mária Ilona Stollenwerk közbenjárását kérve

Előimádkozó: Szentlélek Úristen,
Mindenki: szereteted tüze lángolt Boldog Mária Ilona szívében. Te buzdítottad őt, hogy adja tovább ezt a tüzet, főként a távoli Kínában élő embereknek. Adj nekünk is túláradó és lángoló szívet, hogy félelem nélkül közeledni tudjunk másokhoz és segíthessünk nekik megtapasztalni, hogy te olyannak szereted őket amilyenek, mindazzal együtt, amijük van: fájdalmaikkal, bánatukkal és mély vágyukkal, hogy az életük gyümölcsöt hozó és teljes legyen! Boldog Mária Ilona közbenjárására hallgasd meg imánkat! Ámen.

 

Ima Boldog Jozefa Stenmanns közbenjárását kérve

Előimádkozó: Urunk, Jézus Krisztus,
Mindenki: Te Boldog Jozefán keresztül kinyilvánítottad irántunk való jóságodat és szeretetedet. Ő igazi misszionáriusként egész életét arra szentelte, hogy alázatos és elkötelezett szolgálata által szereteted üzenetét terjessze. Az ő közbenjárását kérve azért imádkozunk, hogy add meg nekünk a kegyelmet, hogy kövessük Boldog Jozefa példáját az imában, az állhatatosságban és a kitartó munkában! Mint ő, szeretnénk mi is hinni a hihetetlenben, elérni az elérhetetlent, és bízni a láthatatlan, hallhatatlan, elképzelhetetlen örökségben, amelyet azok számára készítettél, akik szeretnek téged. Ámen.

 

 
Számítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka