Alapítónk

Szent Arnold Janssen (1837-1909)

„Az Evangélium hirdetése a felebaráti szeretet legfőbb cselekedete.”

Szent Arnold Janssen Németországban, Goch-ban született 1837-ben. Egyházmegyés papból lett szerzetes. Matematikatanárként dolgozott egy német kisvárosban, ám megérezve az idők jeleit lemondott jó megélhetést biztosító állásáról és missziósházat szervezett. 1875. szeptember 8-án megalapította az Isteni Ige Társaságát (verbita rend), amely ma az egyik legnagyobb missziós szerzetesrend.
A missziósház az alapítással egy időben nyílt meg – az egyházüldözés miatt Hollandiában –, a német határ közelében lévő Steylben. Néhány évvel később Szent Arnold Janssen életre hívta a rend női ágát is, a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek, majd a Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővérek kongregációját is.
Akárcsak Lisieux-i Szent Teréz, Szent Arnold Janssen sem volt soha távoli földrészen misszióban. Élete elsősorban az imádság alapvető fontosságára mutat rá. Állandóan Isten akaratát kereste, és aszerint élt: „Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Minden más hozzá adatik nektek.” (Mt 6,33) Intenzív istenkeresése kitágította látókörét, éberré tette, ugyanakkor állhatatos volt, a döntésre mindig kivárta a legkedvezőbb pillanatot.
Boldoggá avatás: 1975. október 19. (VI. Pál)
Szentté avatás: 2003. október 5. (II. János Pál)
Liturgikus emléknap: január 15.

 

Társalapítóink

Boldog Mária Ilona Stollenwerk (1853-1900)

„Egész életemet és minden szeretetemet az Evangélium szolgálatára akarom szentelni”.

Boldog Mária Ilona Stollenwerk 1852. november 28-án született Rollesbroichban, Németországban. Gyermekkorától kezdve missziós folyóiratot olvasott, különösen a kínai misszióból való beszámolók gyakoroltak mély benyomást rá, szerette volna vinni a hit kincsét Kínába. A missziós hivatás utáni vágyát akkor tudta megvalósítani, amikor Szent Arnold Janssennel találkozott. 1882-ben kezdett dolgozni a verbiták steyli missziósházának konyháján. 1889-ben, amikor Szent Arnold Janssen megalapította a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek közösségét, annak Jozefa Hendrina Stennmans-szal együtt társalapítója lett. 1898-ban Mária Ilona átlépett a Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővérek közösségébe. Kontemplatív élete csak két évet tartott. Meningitisz miatt halt meg 1900. február 3-án. Annak ellenére, hogy nem tudta megvalósítani azt a vágyát, hogy Kínába menjen misszionáriusként, az egész életét a missziónak szentelte. Lelkiségének középpontjában a Szentlélek állt, akit az imádság, az áldozatvállalások és mindennapi munkája által tisztelt és dicsőített.
Boldoggá avatás: 1995. május 17. (II. János Pál)
Liturgikus emléknap: november 28.

 

Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns (1852-1903)

„Mindent meg kell tennünk azért, hogy Isten szeretetére minden szív kinyíljon”.

Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns 1852. május 28-án született Issumban, Németországban. Ő volt a legidősebb hét testvér közül. Már egészen fiatalon részt vállalt szülőhelyén a szegények és betegek segítésében. Tizenkilenc évesen csatlakozott a ferences harmadrendhez, mely lelkiség táplálta benne az egyszerű élet iránti vágyat és a mély imaéletet. Vágyódott a szerzetesi élet után, de amikor huszonhat éves volt, haldokló édesanyjának megígérte, hogy gondoskodni fog a testvéreiről. Anyagilag is támogatott egy az édesapja szabóműhelyében dolgozó tanoncot, aki a steyli missziósházba akart jelentkezni. Így ismerte meg Szent Arnold Janssen atyát és került Steylbe. Kezdetben Boldog Mária Ilona Stollenwerkhez hasonlóan ő is az első verbita missziósház konyháján dolgozott segítőként. Amikor 1898-ban Szent Arnold Janssen megalapította a rend női ágát, Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek közösségét, Jozefa Hendrina Stenmanns és Mária Ilona Stollenwerk annak társalapítója lett. Missziós lelkiségének megkülönböztető jegye a Szentháromság, legfőképpen a Szentlélek, valamint a Boldogságos Szűz Mária és Szent József iránti különleges tisztelet volt.
Boldoggá avatás: 2008. június 29. (XVI. Benedek)
Liturgikus emléknap: május 20.

 

 
Számítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka